macd combo

Stel hier uw vragen over TA-script, of help anderen met het oplossen van hun probleem
Eric
Berichten: 3048
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Re: macd combo

Bericht door Eric » zo apr 15, 2018 10:37 pm

Dat wel, maar het is altijd een flink klusje om van allerlei systemen in elkaar te schuiven.

Code: Selecteer alles

{- Filename: Tesjoeva's MACD-PetDev system -}

function HullMA(Prices: TSeries; Period: integer): TSeries;
begin
// Integer (Square Root (Period)) WMA [2 x Integer (Period/2) WMA (Price) - Period WMA (Price)]
// waverage(2 * waverage(close, period/2) - waverage(close,period), SquareRoot(Period))
 Result := MA(SubtractSeries(MultiplySeriesBy(MA(Prices, maWeighted, Period div 2), 2),
               MA(Prices, maWeighted, Period)),
        maWeighted, trunc(sqrt(Period)));
end;

{- Filename: PetDev's system -}

function RSI2(Price: TSeries; Periode: integer): TSeries;
var
 Count, i, n: integer;
 Diff: TSeries;
 Up, Down: real;
begin
 Count := GetArrayLength(Price);
 Result := CreateSeries(Count);
 Diff := Momentum(Price, 1);
 Up := 0;
 Down := 0;
 n := 0;
 for i:=FirstValidIndex(Diff) to Count-1 do
 begin
  if Diff[i] > 0 then Up := Up + Diff[i] else Down := Down - Diff[i];
  if n <= Periode then
  begin
   n := n+1;
  end else
  begin
   if Diff[i-Periode-1] > 0 then Up := Up - Diff[i-Periode-1] else Down := Down + Diff[i-Periode-1];
  end;
  if Down <> 0 then Result[i] := 100 * (Up/Down) / (1+Up/Down);
 end;
end;

type
 TState = (stNeutral, stSetupLong, stSetupShort);

function PetDev(Close: TSeries;
        nRSI: integer; bRSIExp: boolean; nRSILo, nRSIHi: integer;
        nMACD1, nMACD2, nMACD3, nEMA1, nEMA2, nMA: integer): TSeries;
var
 i, iFirst, Count: integer;
 sRSI, sMACD1, sMACD, sEMA1, sEMA2, sMA: TSeries;
 BuyScore, SellScore, LongTrigger, ShortTrigger, valResult: real;
 State: TState;
begin
 Count := GetArrayLength(Close);
 Result := FillSeries(CreateSeries(BarCount), 0);

{ Indicatorberekening }
 if bRSIExp then
  sRSI := RSI(Close, nRSI)
 else
  sRSI := RSI2(Close, nRSI);
 sMACD1 := MACD(Close, nMACD1, nMACD2);
 sMACD := MA(sMACD1, maExponential, nMACD3);
 sEMA1 := MA(Close, maExponential, nEMA1);
 sEMA2 := MA(Close, maExponential, nEMA2);
 sMA := MA(Close, maSimple, nMA);

{ signalen bepalen }
 iFirst := FirstValidIndex(sRSI);
 iFirst := MaxInt(iFirst, FirstValidIndex(sMACD));
 iFirst := MaxInt(iFirst, FirstValidIndex(sEMA1));
 iFirst := MaxInt(iFirst, FirstValidIndex(sEMA2));
 iFirst := MaxInt(iFirst, FirstValidIndex(sMA));
 valResult := 0;
 for i:=iFirst to Count-1 do
 begin
  BuyScore := 0;
  SellScore := 0;
  if sRSI[i] > nRSIHi then BuyScore := BuyScore+1 else
   if sRSI[i] < nRSILo then SellScore := SellScore-1;

  if sMACD1[i] > sMACD[i] then BuyScore := BuyScore+1 else
   if sMACD1[i] < sMACD[i] then SellScore := SellScore-1;

  if sEMA1[i] > sEMA2[i] then BuyScore := BuyScore+1 else
   if sEMA1[i] < sEMA2[i] then SellScore := SellScore-1;

  if (State = stSetupLong) and (Close[i] > LongTrigger) then
  begin
   valResult := 1;
   State := stNeutral;
  end else
  if (State = stSetupShort) and (Close[i] < ShortTrigger) then
  begin
   valResult := -1;
   State := stNeutral;
  end else
  if BuyScore >= 3 then
  begin
   if Close[i] > sMA[i] then
   begin
    if State = stSetupLong then
     LongTrigger := Min(LongTrigger, High[i])
    else
     LongTrigger := High[i];
    State := stSetupLong;
   end;
  end else
  if BuyScore <= 0 then
  begin
   if Close[i] < sMA[i] then
   begin
    if State = stSetupShort then
     ShortTrigger := Max(ShortTrigger, Low[i])
    else
     ShortTrigger := Low[i];
    State := stSetupShort;
   end;
  end else
  begin
   valResult := 0;
   State := stNeutral;
  end;
  Result[i] := valResult;
 end;
end;

type
 TState2 = (stNone, stLongTrigger, stShortTrigger);
 
var
 nHullMA1, nHullMA2, nMA1, nMA2, i, iFirst, Period, Displace, Trigger, MP: integer;
 TPLevel, TP: real;
 sHullMACD, sMACD, sHullDiff, sDiff, sZero: TSeries;
 sLR, sLRSlope, sForecast, sMAFc, sPetDev: TSeries;
 nRSI, nRSILo, nRSIHi, nMACD1, nMACD2, nMACD3, nEMA1, nEMA2, nMA: integer;
 bRSIExp: boolean;
 State: TState2;
 TriggerLevel: real;
begin
 nHullMA1 := CreateParameterInteger('Hull''s MA periode 1', 1, 999, 13, true);
 nHullMA2 := CreateParameterInteger('Hull''s MA periode 2', 1, 999, 26, true);
 nMA1 := CreateParameterInteger('MA periode 1', 1, 999, 13, true);
 nMA2 := CreateParameterInteger('MA periode 2', 1, 999, 26, true);
 Period  := CreateParameterInteger('T3 Period', 1, 999, 20, true);
 Displace := CreateParameterInteger('T3 Displace LRF', 0, 999, 0, false);
 Trigger := CreateParameterInteger('T3 EMA over LRF', 1, 999, 5, true);
 TP := CreateParameterReal('Take profit (pt)', 0, 9999, 10, true);

{ petdev }
 nRSI := CreateParameterInteger('RSI', 1, 999, 14, true);
 bRSIExp := CreateParameterBoolean('Exponentiele berekening', true, true);
 nRSILo := CreateParameterInteger('RSI low level', 0, 100, 50, true);
 nRSIHi := CreateParameterInteger('RSI high level', 0, 100, 50, true);
 nMACD1 := CreateParameterInteger('MACD 1', 1, 999, 12, true);
 nMACD2 := CreateParameterInteger('MACD 2', 1, 999, 26, true);
 nMACD3 := CreateParameterInteger('MACD 3', 1, 999, 9, true);
 nEMA1 := CreateParameterInteger('EMA 1', 1, 999, 5, true);
 nEMA2 := CreateParameterInteger('EMA 2', 1, 999, 20, true);
 nMA := CreateParameterInteger('MA', 1, 999, 30, true);

 with Indicator do
 begin
  RequiredBars := MaxInt(MaxInt(5*(nMA1+nMA2), nHullMA1+nHullMA2), 5*Period);
  RequiredBars := MaxInt(RequiredBars, 5*MaxInt(MaxInt(MaxInt(nRSI, nEMA1+nEMA2), nMACD1+nMACD2+nMACD3), nMA));
 end;
 
 sHullMACD := SubtractSeries(HullMA(Close, nHullMA1), HullMA(Close, nHullMA2));
 sHullDiff := Momentum(sHullMACD, 1);

 sMACD := MACD(Close, nMA1, nMA2);
 sDiff := Momentum(sMACD, 1);
 sZero := FillSeries(CreateSeries(BarCount), 0);

 sLR    := MovingRegression(Close,Period);
 sLRSlope := MovingRegressionSlope(Close,Period);
 sForecast := ShiftSeries(AddSeries(sLR,sLRSlope),Displace);
 sMAFc   := MA(sForecast,MaExponential,Trigger);

 sPetDev := PetDev(Close, nRSI, bRSIExp, nRSILo, nRSIHi, nMACD1, nMACD2, nMACD3, nEMA1, nEMA2, nMA);

 iFirst := MaxInt(MaxInt(MaxInt(FirstvalidIndex(sHullDiff), FirstValidIndex(sDiff)), FirstValidIndex(sMAFc)), FirstValidIndex(sPetDev));
 for i:=iFirst+1 to BarCount-1 do
 begin
  if (MP > 0) and (Close[i] >= TPLevel) then
  begin
   ExitLong(i);
   MP := 0;
  end else
  if (MP < 0) and (Close[i] <= TPLevel) then
  begin
   ExitShort(i);
   MP := 0;
  end else
  if (State = stLongTrigger) and (Close[i] > TriggerLevel) then
  begin
   if EnterLong(i) then
   begin
    MP := 1;
    TPLevel := Close[i] + TP;
   end;
   State := stNone;
  end else
  if (State = stShortTrigger) and (Close[i] < TriggerLevel) then
  begin
   if EnterShort(i) then
   begin
    MP := -1;
    TPLevel := Close[i] - TP;
   end;
   State := stNone;
  end else
  if (MP <= 0) and (sHullDiff[i] > 0) and (sDiff[i] > 0) and (sDiff[i] > sDiff[i-1]) and (sMAFc[i] < sForecast[i]) and (sPetDev[i] > 0) then
  begin
   State := stLongTrigger;
   TriggerLevel := High[i];
  end else
  if (MP >= 0) and (sHullDiff[i] < 0) and (sDiff[i] < 0) and (sDiff[i] < sDiff[i-1]) and (sMAFc[i] >= sForecast[i]) and (sPetDev[i] < 0) then
  begin
   State := stShortTrigger;
   TriggerLevel := Low[i];
  end else
  if (sMAFc[i] >= sForecast[i]) then
  begin
   ExitLong(i);
   MP := 0;
  end else
  if (sMAFc[i] < sForecast[i]) then
  begin
   ExitShort(i);
   MP := 0;
  end;
 end;
 
 with CreateLine(sDiff) do
 begin
  Color := clLime;
 end;
 with CreateLine(sHullDiff) do
 begin
  Color := clYellow;
 end;
 with CreateLine(sZero) do
 begin
  Color := clSilver;
  LineContent := lcConstant;
 end;
 with CreateLine(sPetDev) do
 begin
  Name := 'PetDev';
  Color := clYellow;
  Visible := false;
 end;
end.
---
Eric

tesjoeva
Berichten: 157
Lid geworden op: vr jul 07, 2017 3:10 pm

Re: macd combo

Bericht door tesjoeva » ma apr 16, 2018 8:46 am

Hallo Eric,

Syntax error, script bevat fouten.

Kopieeren is dus helaas niet gelukt.

Wil je zo vriendelijk zijn....?

vr.gr.

Eric
Berichten: 3048
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Re: macd combo

Bericht door Eric » ma apr 16, 2018 9:43 am

Kennelijk iets misgegaan met kopieren en plakken, heb het hierboven verbeterd.

---
Eric

tesjoeva
Berichten: 157
Lid geworden op: vr jul 07, 2017 3:10 pm

Re: macd combo

Bericht door tesjoeva » ma apr 16, 2018 10:17 am

Hllo Eric,

Helemaal super, dank je wel.

vr.gr.

tesjoeva
Berichten: 157
Lid geworden op: vr jul 07, 2017 3:10 pm

Re: macd combo

Bericht door tesjoeva » ma apr 16, 2018 5:16 pm

Code: Selecteer alles

{- Filename: Coen's momentum -}

var
 i, Periode1, Periode2, Periode3: integer;
 Mom1, Mom2, Mom3, s0, s1, s2: TSeries;
begin
{ Parameters }
 Periode1 := CreateParameterInteger('Periode 1', 1, 999, 1, true);
 Periode2 := CreateParameterInteger('Periode 2', 1, 999, 5, true);
 Periode3 := CreateParameterInteger('Periode 3', 1, 999, 10, true);

{ Indicator eigenschappen }
 with Indicator do 
 begin
  RequiredBars := Periode1+Periode2+Periode3;  // Aantal benodigde koersen om eerste indicatorwaarde te berekenen
  NewBand := true;      // indicator standaard in nieuwe sectie plaatsen
  ScaleRange := srAuto;    // indicatorschaal automatisch
 end;

{ Berekening }
 Mom1 := Momentum(Close, Periode1);
 Mom2 := Momentum(Close, Periode2);
 Mom3 := Momentum(Close, Periode3);
 
 for i:=0 to BarCount-1 do
 begin
  if IsValid(Mom1[i]) and IsValid(Mom2[i]) then
  begin
   if (Mom1[i] > 0) and (Mom2[i] > 0) then
    SetBarColor(0, i, clGreen)
   else
   if (Mom1[i] < 0) and (Mom2[i] < 0) then
    SetBarColor(0, i, clRed)
   else
    SetBarColor(0, i, clYellow);
  end;

  if IsValid(Mom2[i]) and IsValid(Mom3[i]) then
  begin
   if (Mom2[i] > 0) and (Mom3[i] > 0) then
    SetBarColor(1, i, clGreen)
   else
   if (Mom2[i] < 0) and (Mom3[i] < 0) then
    SetBarColor(1, i, clRed)
   else
    SetBarColor(1, i, clYellow);
  end;
 end;
 
 s0 := FillSeries(CreateSeries(BarCount), 0);
 s1 := FillSeries(CreateSeries(BarCount), 1);
 s2 := FillSeries(CreateSeries(BarCount), 2);

{ Weergave }
 with CreateLineOHLC(s1, s1, s0, s0) do
 begin
  Name := 'Bar1';
  Color := clSilver;
  LineType := ltCandleStick;
 end;
 with CreateLineOHLC(s2, s2, s1, s1) do
 begin
  Name := 'Bar2';
  Color := clSilver;
  LineType := ltCandleStick;
 end;
end. [code/]

Hallo Eric,

Zou je het volgende voor me willen doen:

Long: Tesjoeva Macd system geeft koop EN Coen's Momentum is volledig groen.
Entry meteen de volgende bar, dus niet wachten op hoger slot dan de breakout bar EN
de Triggerlines (die je deze week eerder hebt gebruikt)zijn/is positief.

Exit/neutraal: Triggerlines gaan contrair; dus geen exits op Coen's kleurverandering of een 
tegengesteld signaal uit de Tesjoeva Macd systeem.

Short alles andersom, dat spreekt voor zich, sorry!

Wat je maakt is en blijft MAGIC, fantastisch!

vriendelijke groet.

Eric
Berichten: 3048
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Re: macd combo

Bericht door Eric » vr apr 20, 2018 7:39 pm

Ik miste de vraag omdat deze in het code-blok staat. Dat komt omdat je het codeblock afsluit met [code/ ] maar dat moet zijn [/code].

Code: Selecteer alles

{- Filename: Tesjoeva's MACD Momentum system -}

function HullMA(Prices: TSeries; Period: integer): TSeries;
begin
// Integer (Square Root (Period)) WMA [2 x Integer (Period/2) WMA (Price) - Period WMA (Price)]
// waverage(2 * waverage(close, period/2) - waverage(close,period), SquareRoot(Period))
 Result := MA(SubtractSeries(MultiplySeriesBy(MA(Prices, maWeighted, Period div 2), 2),
               MA(Prices, maWeighted, Period)),
        maWeighted, trunc(sqrt(Period)));
end;

var
 nHullMA1, nHullMA2, nMA1, nMA2, i, iFirst, Period, Displace, Trigger, Mom1, Mom2, Mom3, MP: integer;
 TPLevel, TP: real;
 sHullMACD, sMACD, sHullDiff, sDiff, sZero, sMom1, sMom2, sMom3: TSeries;
 sLR, sLRSlope, sForecast, sMAFc: TSeries;
begin
 nHullMA1 := CreateParameterInteger('Hull''s MA periode 1', 1, 999, 13, true);
 nHullMA2 := CreateParameterInteger('Hull''s MA periode 2', 1, 999, 26, true);
 nMA1 := CreateParameterInteger('MA periode 1', 1, 999, 13, true);
 nMA2 := CreateParameterInteger('MA periode 2', 1, 999, 26, true);
 Period  := CreateParameterInteger('T3 Period', 1, 999, 20, true);
 Displace := CreateParameterInteger('T3 Displace LRF', 0, 999, 0, false);
 Trigger := CreateParameterInteger('T3 EMA over LRF', 1, 999, 5, true);
 TP := CreateParameterReal('Take profit (pt)', 0, 9999, 10, true);
 Mom1 := CreateParameterInteger('Mom 1', 1, 999, 1, true);
 Mom2 := CreateParameterInteger('Mom 2', 1, 999, 5, true);
 Mom3 := CreateParameterInteger('Mom 3', 1, 999, 10, true);

 with Indicator do
 begin
  RequiredBars := MaxInt(MaxInt(5*(nMA1+nMA2), nHullMA1+nHullMA2), 5*Period)+Mom1+Mom2+MOm3;
 end;
 
 sHullMACD := SubtractSeries(HullMA(Close, nHullMA1), HullMA(Close, nHullMA2));
 sHullDiff := Momentum(sHullMACD, 1);

 sMACD := MACD(Close, nMA1, nMA2);
 sDiff := Momentum(sMACD, 1);
 sZero := FillSeries(CreateSeries(BarCount), 0);

 sLR    := MovingRegression(Close,Period);
 sLRSlope := MovingRegressionSlope(Close,Period);
 sForecast := ShiftSeries(AddSeries(sLR,sLRSlope),Displace);
 sMAFc   := MA(sForecast,MaExponential,Trigger);

 sMom1 := Momentum(Close, Mom1);
 sMom2 := Momentum(Close, Mom2);
 sMom3 := Momentum(Close, Mom3);

 iFirst := MaxInt(MaxInt(MaxInt(MaxInt(MaxInt(FirstvalidIndex(sHullDiff), FirstValidIndex(sDiff)),
  FirstValidIndex(sMAFc)), FirstValidIndex(sMom1)), FirstValidIndex(sMom2)), FirstValidIndex(sMom3));
 for i:=iFirst+1 to BarCount-1 do
 begin
  if (MP > 0) and (Close[i] >= TPLevel) then
  begin
   ExitLong(i);
   MP := 0;
  end else
  if (MP < 0) and (Close[i] <= TPLevel) then
  begin
   ExitShort(i);
   MP := 0;
  end else
  if (sHullDiff[i] > 0) and (sDiff[i] > 0) and (sDiff[i] > sDiff[i-1]) and (sMAFc[i] < sForecast[i]) and
    (sMom1[i] > 0) and (sMom2[i] > 0) and (sMom3[i] > 0) then
  begin
   if EnterLong(i) then
   begin
    MP := 1;
    TPLevel := Close[i] + TP;
   end;
  end else
  if (sHullDiff[i] < 0) and (sDiff[i] < 0) and (sDiff[i] < sDiff[i-1]) and (sMAFc[i] >= sForecast[i]) and
    (sMom1[i] < 0) and (sMom2[i] < 0) and (sMom3[i] < 0) then
  begin
   if EnterShort(i) then
   begin
    MP := -1;
    TPLevel := Close[i] - TP;
   end;
  end else
  if (sMAFc[i] >= sForecast[i]) then
  begin
   ExitLong(i);
   MP := 0;
  end else
  if (sMAFc[i] < sForecast[i]) then
  begin
   ExitShort(i);
   MP := 0;
  end;
 end;
 
 with CreateLine(sDiff) do
 begin
  Color := clLime;
 end;
 with CreateLine(sHullDiff) do
 begin
  Color := clYellow;
 end;
 with CreateLine(sZero) do
 begin
  Color := clSilver;
  LineContent := lcConstant;
 end;
end.
---
Eric

tesjoeva
Berichten: 157
Lid geworden op: vr jul 07, 2017 3:10 pm

Re: macd combo

Bericht door tesjoeva » za apr 21, 2018 11:56 am

Hallo Eric,

Hartelijk dank voor de combo; ik zal het in het vervolg goed aanleveren.

Goed weekend en groet,

tesjoeva
Berichten: 157
Lid geworden op: vr jul 07, 2017 3:10 pm

Re: macd combo

Bericht door tesjoeva » za apr 21, 2018 8:05 pm

Hallo Eric,

Even een puntje bij de combo:(misschien zit ik er alweer naast, maar ja...)

Ik zie geen exits obv de profit target.
Bijv. ik stel hem in op 5pt in de indicator, dan zie ik dat niet terug hierin als hij wordt geraakt.
Ook in de simulatie wordt hij niet meegenomen, tenzij ik dt bij de simulatie invoer.
Ik krijg dus nooit bijv. een geluidsignaal/alert bij een PT-exit.
Daarbij vind ik het ook prettig deze exit in beeld/op mijn scherm te hebben in de indicator.

Klopt dit, en zo ja, kun je daar iets aan veranderen aub.

Vriendelijk dank maar weer en groet,

Eric
Berichten: 3048
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Re: macd combo

Bericht door Eric » za apr 21, 2018 9:28 pm

Ik zie het, er ging nog iets mis.

Code: Selecteer alles

{- Filename: Tesjoeva's MACD Momentum system -}

function HullMA(Prices: TSeries; Period: integer): TSeries;
begin
// Integer (Square Root (Period)) WMA [2 x Integer (Period/2) WMA (Price) - Period WMA (Price)]
// waverage(2 * waverage(close, period/2) - waverage(close,period), SquareRoot(Period))
 Result := MA(SubtractSeries(MultiplySeriesBy(MA(Prices, maWeighted, Period div 2), 2),
               MA(Prices, maWeighted, Period)),
        maWeighted, trunc(sqrt(Period)));
end;

var
 nHullMA1, nHullMA2, nMA1, nMA2, i, iFirst, Period, Displace, Trigger, Mom1, Mom2, Mom3, MP: integer;
 TPLevel, TP: real;
 sHullMACD, sMACD, sHullDiff, sDiff, sZero, sMom1, sMom2, sMom3: TSeries;
 sLR, sLRSlope, sForecast, sMAFc: TSeries;
begin
 nHullMA1 := CreateParameterInteger('Hull''s MA periode 1', 1, 999, 13, true);
 nHullMA2 := CreateParameterInteger('Hull''s MA periode 2', 1, 999, 26, true);
 nMA1 := CreateParameterInteger('MA periode 1', 1, 999, 13, true);
 nMA2 := CreateParameterInteger('MA periode 2', 1, 999, 26, true);
 Period  := CreateParameterInteger('T3 Period', 1, 999, 20, true);
 Displace := CreateParameterInteger('T3 Displace LRF', 0, 999, 0, false);
 Trigger := CreateParameterInteger('T3 EMA over LRF', 1, 999, 5, true);
 TP := CreateParameterReal('Take profit (pt)', 0, 9999, 10, true);
 Mom1 := CreateParameterInteger('Mom 1', 1, 999, 1, true);
 Mom2 := CreateParameterInteger('Mom 2', 1, 999, 5, true);
 Mom3 := CreateParameterInteger('Mom 3', 1, 999, 10, true);

 with Indicator do
 begin
  RequiredBars := MaxInt(MaxInt(5*(nMA1+nMA2), nHullMA1+nHullMA2), 5*Period)+Mom1+Mom2+MOm3;
 end;
 
 sHullMACD := SubtractSeries(HullMA(Close, nHullMA1), HullMA(Close, nHullMA2));
 sHullDiff := Momentum(sHullMACD, 1);

 sMACD := MACD(Close, nMA1, nMA2);
 sDiff := Momentum(sMACD, 1);
 sZero := FillSeries(CreateSeries(BarCount), 0);

 sLR    := MovingRegression(Close,Period);
 sLRSlope := MovingRegressionSlope(Close,Period);
 sForecast := ShiftSeries(AddSeries(sLR,sLRSlope),Displace);
 sMAFc   := MA(sForecast,MaExponential,Trigger);

 sMom1 := Momentum(Close, Mom1);
 sMom2 := Momentum(Close, Mom2);
 sMom3 := Momentum(Close, Mom3);

 iFirst := MaxInt(MaxInt(MaxInt(MaxInt(MaxInt(FirstvalidIndex(sHullDiff), FirstValidIndex(sDiff)),
  FirstValidIndex(sMAFc)), FirstValidIndex(sMom1)), FirstValidIndex(sMom2)), FirstValidIndex(sMom3));
 for i:=iFirst+1 to BarCount-1 do
 begin
  if (MP > 0) and (Close[i] >= TPLevel) then
  begin
   ExitLong(i);
   MP := 0;
  end else
  if (MP < 0) and (Close[i] <= TPLevel) then
  begin
   ExitShort(i);
   MP := 0;
  end else
  if (sHullDiff[i] > 0) and (sDiff[i] > 0) and (sDiff[i] > sDiff[i-1]) and (sMAFc[i] < sForecast[i]) and
    (sMom1[i] > 0) and (sMom2[i] > 0) and (sMom3[i] > 0) then
  begin
   if EnterLong(i) then
   begin
    MP := 1;
    TPLevel := Close[i] + TP;
   end;
  end else
  if (sHullDiff[i] < 0) and (sDiff[i] < 0) and (sDiff[i] < sDiff[i-1]) and (sMAFc[i] >= sForecast[i]) and
    (sMom1[i] < 0) and (sMom2[i] < 0) and (sMom3[i] < 0) then
  begin
   if EnterShort(i) then
   begin
    MP := -1;
    TPLevel := Close[i] - TP;
   end;
  end else
  if (sMAFc[i] >= sForecast[i]) then
  begin
   if ExitLong(i) then MP := 0;
  end else
  if (sMAFc[i] < sForecast[i]) then
  begin
   if ExitShort(i) then MP := 0;
  end;
 end;
 
 with CreateLine(sDiff) do
 begin
  Color := clLime;
 end;
 with CreateLine(sHullDiff) do
 begin
  Color := clYellow;
 end;
 with CreateLine(sZero) do
 begin
  Color := clSilver;
  LineContent := lcConstant;
 end;
end.
---
Eric

tesjoeva
Berichten: 157
Lid geworden op: vr jul 07, 2017 3:10 pm

Re: macd combo

Bericht door tesjoeva » zo apr 22, 2018 6:20 pm

Hallo Eric,

Ik puzzel toch nog steeds met name met de profit target;

a) in de grote daling van de aex eind januari/begin februari krijg ik met de PT op 3 een aantal
exits maar ook re-entries.
Prachtig, maar waar komen die vandaan?Ik zie niets aan de overige indicatoren.

Verder zie ik moves van 3+ punten waar geen exit uitkomt.

ik ga er van uit, althans zo zou het moeten zijn m.i., dat de entry is obv de opening van de volgende bar na het signaal en dat de PT intra-bar het signaal zou moeten geven.

Is dit ook het geval, of kun je daar een aanpassing voor maken.

Verder ziet het er TOP uit.


vr.gr.

Eric
Berichten: 3048
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Re: macd combo

Bericht door Eric » ma apr 23, 2018 8:55 am

tesjoeva schreef:
zo apr 22, 2018 6:20 pm
ik ga er van uit, althans zo zou het moeten zijn m.i., dat de entry is obv de opening van de volgende bar na het signaal en dat de PT intra-bar het signaal zou moeten geven.

Is dit ook het geval, of kun je daar een aanpassing voor maken.
Nee, de close van de signaalbar was de basis voor het take profit niveau, niet de open van de volgende bar. Maar dat kan wel natuurlijk. De trigger en de exits zelf zijn in onderstaande code overigens nog wel "gewoon" op basis van de slotkoers en niet tegen open volgende dag.

Code: Selecteer alles

{- Filename: Tesjoeva's MACD Momentum system -}

function HullMA(Prices: TSeries; Period: integer): TSeries;
begin
// Integer (Square Root (Period)) WMA [2 x Integer (Period/2) WMA (Price) - Period WMA (Price)]
// waverage(2 * waverage(close, period/2) - waverage(close,period), SquareRoot(Period))
 Result := MA(SubtractSeries(MultiplySeriesBy(MA(Prices, maWeighted, Period div 2), 2),
               MA(Prices, maWeighted, Period)),
        maWeighted, trunc(sqrt(Period)));
end;

var
 nHullMA1, nHullMA2, nMA1, nMA2, i, iFirst, Period, Displace, Trigger, Mom1, Mom2, Mom3, MP: integer;
 TPLevel, TP: real;
 sHullMACD, sMACD, sHullDiff, sDiff, sZero, sMom1, sMom2, sMom3: TSeries;
 sLR, sLRSlope, sForecast, sMAFc: TSeries;
 GoLong, GoShort: boolean;
begin
 nHullMA1 := CreateParameterInteger('Hull''s MA periode 1', 1, 999, 13, true);
 nHullMA2 := CreateParameterInteger('Hull''s MA periode 2', 1, 999, 26, true);
 nMA1 := CreateParameterInteger('MA periode 1', 1, 999, 13, true);
 nMA2 := CreateParameterInteger('MA periode 2', 1, 999, 26, true);
 Period  := CreateParameterInteger('T3 Period', 1, 999, 20, true);
 Displace := CreateParameterInteger('T3 Displace LRF', 0, 999, 0, false);
 Trigger := CreateParameterInteger('T3 EMA over LRF', 1, 999, 5, true);
 TP := CreateParameterReal('Take profit (pt)', 0, 9999, 10, true);
 Mom1 := CreateParameterInteger('Mom 1', 1, 999, 1, true);
 Mom2 := CreateParameterInteger('Mom 2', 1, 999, 5, true);
 Mom3 := CreateParameterInteger('Mom 3', 1, 999, 10, true);

 with Indicator do
 begin
  RequiredBars := MaxInt(MaxInt(5*(nMA1+nMA2), nHullMA1+nHullMA2), 5*Period)+Mom1+Mom2+MOm3;
  AdvancedTrades := true;
 end;
 
 sHullMACD := SubtractSeries(HullMA(Close, nHullMA1), HullMA(Close, nHullMA2));
 sHullDiff := Momentum(sHullMACD, 1);

 sMACD := MACD(Close, nMA1, nMA2);
 sDiff := Momentum(sMACD, 1);
 sZero := FillSeries(CreateSeries(BarCount), 0);

 sLR    := MovingRegression(Close,Period);
 sLRSlope := MovingRegressionSlope(Close,Period);
 sForecast := ShiftSeries(AddSeries(sLR,sLRSlope),Displace);
 sMAFc   := MA(sForecast,MaExponential,Trigger);

 sMom1 := Momentum(Close, Mom1);
 sMom2 := Momentum(Close, Mom2);
 sMom3 := Momentum(Close, Mom3);

 iFirst := MaxInt(MaxInt(MaxInt(MaxInt(MaxInt(FirstvalidIndex(sHullDiff), FirstValidIndex(sDiff)),
  FirstValidIndex(sMAFc)), FirstValidIndex(sMom1)), FirstValidIndex(sMom2)), FirstValidIndex(sMom3));
 for i:=iFirst+1 to BarCount-1 do
 begin
  if GoLong then
  begin
   if EnterLongAtOpen(i) then
   begin
    MP := 1;
    if i < Barcount-1 then TPLevel := Open[i] + TP;
   end;
   GoLong := false;
  end else
  if GoShort then
  begin
   if EnterShortAtOpen(i) then
   begin
    MP := -1;
    if i < Barcount-1 then TPLevel := Open[i] - TP;
   end;
   GoShort := false;
  end else
  if (MP > 0) and (Close[i] >= TPLevel) then
  begin
   ExitLong(i);
   MP := 0;
  end else
  if (MP < 0) and (Close[i] <= TPLevel) then
  begin
   ExitShort(i);
   MP := 0;
  end else
  if (MP <1) and (sHullDiff[i] > 0) and (sDiff[i] > 0) and (sDiff[i] > sDiff[i-1]) and (sMAFc[i] < sForecast[i]) and
    (sMom1[i] > 0) and (sMom2[i] > 0) and (sMom3[i] > 0) then
  begin
   GoLong := true;
  end else
  if (MP > -1) and (sHullDiff[i] < 0) and (sDiff[i] < 0) and (sDiff[i] < sDiff[i-1]) and (sMAFc[i] >= sForecast[i]) and
    (sMom1[i] < 0) and (sMom2[i] < 0) and (sMom3[i] < 0) then
  begin
   GoShort := true;
  end else
  if (sMAFc[i] >= sForecast[i]) then
  begin
   if ExitLong(i) then MP := 0;
  end else
  if (sMAFc[i] < sForecast[i]) then
  begin
   if ExitShort(i) then MP := 0;
  end;
 end;
 
 with CreateLine(sDiff) do
 begin
  Color := clLime;
 end;
 with CreateLine(sHullDiff) do
 begin
  Color := clYellow;
 end;
 with CreateLine(sZero) do
 begin
  Color := clSilver;
  LineContent := lcConstant;
 end;
end.
---
Eric

tesjoeva
Berichten: 157
Lid geworden op: vr jul 07, 2017 3:10 pm

Re: macd combo

Bericht door tesjoeva » ma apr 23, 2018 9:23 am

Hallo Eric,

Misschien ben ik een zeur, maar ik zou toch graag de realiteit zoveel mogelijk willen benaderen en dat is ALLES obv de openingskoers NA de signaalbar; deze koers is dan ook de basis voor de profit target, welke INTRABAR een signaal zou moeten geven.

Anders zou de target gehaald zijn, en mogelijk ++, maar als de koers dan binnen het timeframe terug zakt bij een long, of stijgt bij een short, dan zou er theoretisch niets van de winst over kunnen zijn, of de profit target is gehaald en wordt dan effectief op de opening van de volgende bar, en dan moet je natuurlijk maar afwachten of en wat er nog van over is (kan uiteraard ook in je voordeel werken).

Schaven en schuren................

vr.gr.

Eric
Berichten: 3048
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Re: macd combo

Bericht door Eric » ma apr 23, 2018 10:55 am

Dat kan natuurlijk ook.

Code: Selecteer alles

{- Filename: Tesjoeva's MACD Momentum system -}

function HullMA(Prices: TSeries; Period: integer): TSeries;
begin
// Integer (Square Root (Period)) WMA [2 x Integer (Period/2) WMA (Price) - Period WMA (Price)]
// waverage(2 * waverage(close, period/2) - waverage(close,period), SquareRoot(Period))
 Result := MA(SubtractSeries(MultiplySeriesBy(MA(Prices, maWeighted, Period div 2), 2),
               MA(Prices, maWeighted, Period)),
        maWeighted, trunc(sqrt(Period)));
end;

type
 TSigTrigger = (trNone, trLong, trShort, trExitLong, trExitShort);
var
 SigTrigger: TSigTrigger;
 nHullMA1, nHullMA2, nMA1, nMA2, i, iFirst, Period, Displace, Trigger, Mom1, Mom2, Mom3, MP: integer;
 TPLevel, TP: real;
 sHullMACD, sMACD, sHullDiff, sDiff, sZero, sMom1, sMom2, sMom3: TSeries;
 sLR, sLRSlope, sForecast, sMAFc: TSeries;
begin
 nHullMA1 := CreateParameterInteger('Hull''s MA periode 1', 1, 999, 13, true);
 nHullMA2 := CreateParameterInteger('Hull''s MA periode 2', 1, 999, 26, true);
 nMA1 := CreateParameterInteger('MA periode 1', 1, 999, 13, true);
 nMA2 := CreateParameterInteger('MA periode 2', 1, 999, 26, true);
 Period  := CreateParameterInteger('T3 Period', 1, 999, 20, true);
 Displace := CreateParameterInteger('T3 Displace LRF', 0, 999, 0, false);
 Trigger := CreateParameterInteger('T3 EMA over LRF', 1, 999, 5, true);
 TP := CreateParameterReal('Take profit (pt)', 0, 9999, 10, true);
 Mom1 := CreateParameterInteger('Mom 1', 1, 999, 1, true);
 Mom2 := CreateParameterInteger('Mom 2', 1, 999, 5, true);
 Mom3 := CreateParameterInteger('Mom 3', 1, 999, 10, true);

 with Indicator do
 begin
  RequiredBars := MaxInt(MaxInt(5*(nMA1+nMA2), nHullMA1+nHullMA2), 5*Period)+Mom1+Mom2+MOm3;
  AdvancedTrades := true;
 end;
 
 sHullMACD := SubtractSeries(HullMA(Close, nHullMA1), HullMA(Close, nHullMA2));
 sHullDiff := Momentum(sHullMACD, 1);

 sMACD := MACD(Close, nMA1, nMA2);
 sDiff := Momentum(sMACD, 1);
 sZero := FillSeries(CreateSeries(BarCount), 0);

 sLR    := MovingRegression(Close,Period);
 sLRSlope := MovingRegressionSlope(Close,Period);
 sForecast := ShiftSeries(AddSeries(sLR,sLRSlope),Displace);
 sMAFc   := MA(sForecast,MaExponential,Trigger);

 sMom1 := Momentum(Close, Mom1);
 sMom2 := Momentum(Close, Mom2);
 sMom3 := Momentum(Close, Mom3);

 iFirst := MaxInt(MaxInt(MaxInt(MaxInt(MaxInt(FirstvalidIndex(sHullDiff), FirstValidIndex(sDiff)),
  FirstValidIndex(sMAFc)), FirstValidIndex(sMom1)), FirstValidIndex(sMom2)), FirstValidIndex(sMom3));
 for i:=iFirst+1 to BarCount-1 do
 begin
  if SigTrigger = trLong then
  begin
   if EnterLongAtOpen(i) then
   begin
    MP := 1;
    if i < Barcount-1 then TPLevel := Open[i] + TP;
   end;
   SigTrigger := trNone;
  end else
  if SigTrigger = trShort then
  begin
   if EnterShortAtOpen(i) then
   begin
    MP := -1;
    if i < Barcount-1 then TPLevel := Open[i] - TP;
   end;
   SigTrigger := trNone;
  end else
  if SigTrigger = trExitLong then
  begin
   ExitLongAtOpen(i);
   SigTrigger := trNone;
   MP := 0;
  end else
  if SigTrigger = trExitShort then
  begin
   ExitShortAtOpen(i);
   SigTrigger := trNone;
   MP := 0;
  end else
  if (MP > 0) and (High[i] >= TPLevel) then
  begin
   ExitLongLimit(i, TPLevel);
   MP := 0;
  end else
  if (MP < 0) and (Close[i] <= TPLevel) then
  begin
   ExitShortLimit(i, TPLevel);
   MP := 0;
  end else
  if (MP <1) and (sHullDiff[i] > 0) and (sDiff[i] > 0) and (sDiff[i] > sDiff[i-1]) and (sMAFc[i] < sForecast[i]) and
    (sMom1[i] > 0) and (sMom2[i] > 0) and (sMom3[i] > 0) then
  begin
   SigTrigger := trLong;
  end else
  if (MP > -1) and (sHullDiff[i] < 0) and (sDiff[i] < 0) and (sDiff[i] < sDiff[i-1]) and (sMAFc[i] >= sForecast[i]) and
    (sMom1[i] < 0) and (sMom2[i] < 0) and (sMom3[i] < 0) then
  begin
   SigTrigger := trShort;
  end else
  if (MP > 0) and (sMAFc[i] >= sForecast[i]) then
  begin
   SigTrigger := trExitLong;
  end else
  if (MP < 0) and (sMAFc[i] < sForecast[i]) then
  begin
   SigTrigger := trExitShort;
  end;
 end;
 
 with CreateLine(sDiff) do
 begin
  Color := clLime;
 end;
 with CreateLine(sHullDiff) do
 begin
  Color := clYellow;
 end;
 with CreateLine(sZero) do
 begin
  Color := clSilver;
  LineContent := lcConstant;
 end;
end.
---
Eric

tesjoeva
Berichten: 157
Lid geworden op: vr jul 07, 2017 3:10 pm

Re: macd combo

Bericht door tesjoeva » di apr 24, 2018 8:51 am

Hallo Eric,

Hij is nu zo goed dat ik er nerveus van word; tja, het is ook nooit goed!

Dank en vriendelijke groet,

tesjoeva
Berichten: 157
Lid geworden op: vr jul 07, 2017 3:10 pm

Re: macd combo

Bericht door tesjoeva » di apr 24, 2018 2:32 pm

Hallo Eric,

Mijn nederige verzoek was om bij een PT ook intraday een exit te genereren.
Ondanks dat er soms tussen de opening en de high van die dag méér zit dan de PT gaat hij er niet uit cq geeft geen signaal.

Bijv.AEX op 6-4 met een PT van 4 punten.

Het verschil was 4.72 maar de exit kwam pas de volgende dag.

Dit gebeurt alleen als ik de PT in de indicator zelf zet.

Wat mij ook nog steeds bevreemd is dat er soms meerdere malen winst wordt genomen in een grote trend maar dan ook met re-entries die ik helemaal niet thuis kan brengen.

Doe ik een simulatie en zet de PT in de indicator op 100 (dus in feite géén target) dan komen de re-entries in de simulatie niet voor.

wil je zo vriendelijk zijn..................dank je.

gr,

Plaats reactie