Multi-fonds en -timeframe functies in Wall Street build 224

Nieuws en informatie over Wall Street en TA-script
Plaats reactie
Eric
Berichten: 3295
Lid geworden op: za sep 10, 2005 2:41 am
Locatie: Den Haag

Multi-fonds en -timeframe functies in Wall Street build 224

Bericht door Eric »

Wall Street build 224 heeft een aantal TA-script uitbreidingen ondergaan, waaronder de mogelijkheid om meerdere fondsen te combineren en meerdere timeframes te gebruiken.

U kunt deze versie downloaden van de Wall Street downloadpagina, waar ook een overzicht van de nieuwe functies te vinden is.

De komende maanden zullen deze nieuwe functies uitgebreid in de praktijk worden getest - de nieuwe functies zullen pas later in AlexPro worden opgenomen.

Hieronder vind u enkele voorbeeldscripts voor het werken met de nieuwe functies; uiteraard is de TA-script on-line help bijgewerkt met de laatste informatie.


Als eerste voorbeeld een relatieve sterkte indicator in TA-script.

Code: Selecteer alles

{- Filename: Sample - rel sterkte -} 

var 
 sFonds2: TSeriesEx; 
 sRS: TSeries; 
 factor: real; 
 sFondsID: string; 
 n: integer;
begin 
{$IFDEF PLATFORM-ALEX}
 sFondsID := '3829'; // 3829 = AEX index
{$ELSE}
 sFondsID := 'IAEX';
{$ENDIF}

 if BarCount > 0 then 
 begin 
{ lees de koersen van het 2de fonds, zelfde periode en BarInterval als de hoofdgrafiek } 
  sFonds2 := ReadPrices(sFondsID, BarInterval, DateTime[0], Now, 0); 
{ synchroniseer de koersen met de hoofdgrafiek }
  sFonds2 := SyncSeriesEx(sFonds2, smInsDuplicate); 
{ maak de eerste bar van de RS gelijk aan 100% } 
  n := FirstValidIndex(sFonds2.Close);
  if n < BarCount then
   factor := sFonds2.Close[n] / Close[n] * 100;
  sRS := MultiplySeriesBy(DivideSeries(Close, sFonds2.Close), factor); 
 end;

 with CreateLine(sRS) do 
 begin 
  Name := 'RS'; 
  Color := clLime; 
 end; 
end.
Zoals blijkt uit bovenstaand script moet de AEX in Alex en Wall Street met een verschillende naam/code worden geidentificeerd. Met het onderstaande script kunt u achterhalen wat de juiste code is voor een fonds, door de indicator in de grafiek van dat fonds te plaatsen.

Code: Selecteer alles

{- Filename: ShowId -}

begin
 Indicator.NewBand := false;
 with CreateText(0, 0, Instrument.ID) do
 begin
  X1Pct := 100;
  Y1Pct := 100;
  HorzPosition := hpLeft;
 end;
end.
Het volgende voorbeeld is een indicator die een tweede timeframe (koerstype) weergeeft. U kunt hiermee dus bijvoorbeeld de weekkoersen onder de dagkoersen weergeven, of de kwartierbars onder de minuutbars. Aangezien u zowel in Wall Street als AlexPro ook een indicator van een indicator kunt maken, is het hierdoor mogelijk in 1 grafiek bijvoobeeld een MACD op dagbasis en op weekbasis te maken zonder hiervoor een speciaal TA-script te hoeven schrijven!

Code: Selecteer alles

{- Filename: Sample - 2e timeframe -}

var
 sAEX: TSeriesEx;
 nInterval: TDateTime;
 bFill: boolean;
begin
 nInterval := CreateParameterBarInterval(biMonth);
 bFill := CreateParameterBoolean('Opvullen', false, false);

 if BarCount > 0 then
 begin
  sAEX := ReadPrices(Instrument.ID, nInterval, DateTime[0], Now, 0);

  if bFill then
   sAEX := SyncSeriesEx(sAEX, smInsDuplicate)
  else
   sAEX := SyncSeriesEx(sAEX, smInsNan);
 end;

 with CreateLineOHLC(sAEX.Open, sAEX.High, sAEX.Low, sAEX.Close) do
 begin
  Name := 'Koersen';
  Color := clLime;
 end;
end.
Als laatste voorbeeld een indicator die indicatoren op twee verschillende timeframes combineert in een handelssysteem. Dit is bedoeld als voorbeeld voor diegenen die zelf iets dergelijks willen maken in TA-script.

Code: Selecteer alles

{- Filename: Sample - 15min MA & dag MA -}

var
 nMADag, nMAkwartier, i: integer;
 sDag: TSeriesEx;
 sMADag, sMAKwartier: TSeries;
begin
{ Indicator parameters }
 nMADag := CreateParameterInteger('MA dag', 1, 999, 13, true);
 nMAKwartier := CreateParameterInteger('MA kwartier', 1, 999, 13, true);

{ Indicator eigenschappen }
 with Indicator do 
 begin
{ Aantal benodigde koersen om eerste indicatorwaarde te berekenen }
  RequiredBars := nMAkwartier;
  NewBand := false;
  ScaleRange := srCommon;
  SafeRefreshInterval := 10;
 end;

{ Indicatorberekening }
 if BarCount > 0 then
 begin
{ MA van kwartierkoersen berekenen }
  sMAKwartier := MA(Close, maSimple, nMAKwartier);
{ dagkoersen ophalen }
  sDag := ReadPrices(Instrument.ID, biDay, DateTime[0], Now, nMADag);
{ MA van dagkoersen berekenen }
  sMADag := MA(sDag.Close, maSimple, nMADag);
{ MA waarden en dagkoersen synchroniseren met de hoofdgrafiek (kwartierkoersen) }
  sMADag := SyncSeries(sMADag, sDag, smInsDuplicate);
  sDag := SyncSeriesEx(sDag, smInsDuplicate);

  for i:=0 to BarCount-1 do
  begin
   if IsValid(sMADag[i]) and IsValid(sMAKwartier[i]) then
   begin
    if (sDag.Close[i] > sMADag[i]) and
      (Close[i] > sMAKwartier[i]) then
     EnterLong(i)
    else
    if (sDag.Close[i] < sMADag[i]) and
      (Close[i] < sMAKwartier[i]) then
     EnterShort(i);
   end;
  end;
 end;

 with CreateLine(sDag.Close) do
 begin
  Name := 'MA dag';
  Color := clRed;
 end;
 with CreateLine(sMADag) do
 begin
  Name := 'Dag';
  Color := clYellow;
 end;
 with CreateLine(sMAKwartier) do
 begin
  Name := 'MA kwartier';
  Color := clWhite;
 end;
end.
Plaats reactie